شبهه شناسی
55 بازدید
محل ارائه: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم_ واحد ایرانشهر
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پاسخگویی به شبهات مطرح شده علیه عقاید شیعه